[CML 030418] IWJ動画:120名の参加で成功!【京都】Xバンドレーダー基地着工反対 3.21京都集会

uchitomi makoto muchitomi at hotmail.com
2014年 3月 23日 (日) 19:57:41 JST


IWJ動画:120名の参加で成功!【京都】Xバンドレーダー基地着工反対 3.21京都集会
http://okinawa-kyoto.hatenablog.com/entry/2014/03/23/182153 		 	   		  


CML メーリングリストの案内