[CML 030657] 「秘密保護法廃止を求める環境市民団体全国ネットワーク」参加団体募集中

uchitomi makoto muchitomi at hotmail.com
2014年 4月 5日 (土) 18:33:45 JST


「秘密保護法廃止を求める環境市民団体全国ネットワーク」参加団体募集中。

登録フォーム&申し合わしは下記参照↓

https://docs.google.com/document/d/1qgnJYbc-551TgW9VRTJyRpbwwvNnR9zAuFFe4hibmcs/edit 		 	   		  


CML メーリングリストの案内